5 C
Esbjerg
24. november 2023
Image default
ArtiklerLifestyle

God og dårlig ledelse

God og dårlig ledelse

Top Photo courtesy of Alin Andersen unsplash.com

God og dårlig ledelse. Det er et faktum, at dårlig ledelse i høj grad skaber unødige konflikter som kunne undværes. Disse konflikter skaber både mistrivsel og virker negativt i forhold til virksomhedens øvrige mål. Det er dog Ikke alle konflikter der er negative for virksomheden, og det er derfor også vigtigt for ledelsen, at de kan skelne mellem produktive og kontraproduktive konflikter.

God og dårlig ledelse, dårlig ledelse skaber konflikter

kilde: www.forbes.com

Det er selvfølgelig yderst subjektiv hvad vi forstår ved god og dårlig ledelse, der syntes dog alligevel at være nogle fremherskende tendenser og jeg tror ingen er i tvivl om hvilken ledelses stil i denne figur, der passer til nutidens virksomheder. Alle ledere har et valg, og alt adfærd kan trænes således at den bliver mest hensigtsmæssig. Men det er lederen selv der skal træffe valget, ingen andre kan træffe det for ham. Et fordrag i konflikthåndtering, hvor både medarbejdere og ledelse er tilstede, kan ofte skabe en fælles platform til et konstruktivt fremtidigt samarbejde.

Strukturelle konflikter

Strukturelle konflikter ses ofte når vi taler om relationer, hvor der er magt involveret. Et typisk eksempel herpå er lederen og medarbejderen, hvor der er forskelle i magtpositionen. Konflikterne er ofte langvarige og kan eksempelvis omhandle fordeling af ressourcer blandt forskellige medarbejder grupper. Det er typisk for denne type konflikt, at den enkelte føler sig magtesløs og uden mulighed for at ændre på de forhold, der skaber problemerne. Derfor er det vigtigt, at ledelsen er opmærksom på denne type konflikt og går i dialog med medarbejderne således, at der enten kan skabes en accept af den ledelsesmæssige beslutning eller at beslutningen kan ændres.

Gode råd til medarbejderen

Les McKeown forfatter og rådgiver har formuleret 5 gode råd til medarbejderen som i sin hverdag møder dårlig ledelse, jeg har forsøgt at implementere disse til en dansk kontekst.

1. Afgør om det er værd at blive – I min daglige praksis oplever jeg ofte ansatte som har det håb at lederen ændrer sig til det bedre. En tommelfingerregel i denne sammenhæng er, at vi ikke kan ændre på andres adfærd end vores egen. Har din ledelse derfor en adfærd som virker negativ på dit eget liv og trivsel, og har du uden held forsøgt at skabe en bedre arbejdsplads, så er det måske på tide at komme videre. Der er altid faktorer som timing, økonomi, jobmarked og lignende, der spiller ind, men overvej hvad der er den bedste beslutning for dit liv og din karriere.

2. Hvis du vælger at blive – så forbliv positiv –

 

Hvis du kommer til den konklusion, at du ønsker at blive, så har du ifølge Mckeown muligheden for at skabe et fornuftigt arbejdsmiljø, ved at bygge det på et fundament af din egen tilfredshed. Det betyder, at hvis beslutningen er at du bliver, så træf også beslutningen om at fastholde din positivitet. Lad være at fokusere på de ting i din leders adfærd, der tidligere har generet dig. Accepter at det er præmissen, og fokuser istedet på de ting der gør dig glad i arbejdet. Er dette umuligt at følge bør du genoverveje om du ønsker at blive i virksomheden.

3. Find ud af hvordan du skaber tillid –

At opbygge et forhold hvor din leder har tillid til dig er vejen til en tilværelse som ikke er styret af utilfredshed. Medmindre din leder er psykopat, vil der altid være måder hvorpå du kan vinde vedkommendes tillid. Det kan godt være at vejen dertil er lang og belagt med mange forhindringer, men den er der og det KAN lade sig gøre. Prøv at være opmærksom på de små ting der bidrager positiv til jeres relation og gentag så de ting. Kræver din leder ting af dig som strider mod din integritet eller samvittighed, så er det igen tid til at overveje om din fremtid er i den pågældende virksomhed.

4. Skab dit eget råderum baseret på tillid –

 

Når du har fået skabt et tillidsforhold mellem din leder og dig selv er tiden inde til at bruge denne tillid til at skabe dit eget råderum. Dette gøres ved at hjælpe din leder. Tilbyd at overtage nogle af din leders opgaver, men husk at dit arbejde for mange andre vil være usynlig. Arbejd på strategier, deltag i møder, gør dig selv uundværlig. Husk aldrig at være for aggressiv i din fremfærd. Brugt med måde kan denne strategi både give dig selv et mere spændende og indholdsrigt arbejde og det vil cementere den tillid du har opbygget til din leder.

 

5. Undgå at poppe op på din leders radar –

 

Hvis du er nået til råd 5 så er du ved at være godt kørende. Det vigtigste er at huske at fortsætte med at gøre ting der styrker dit forhold til din leder, og lade være med at gøre ting som popper op på din leders radar. Få dårlig ting kan ødelægge lang tids arbejde, så gør dig umage for din egen skyld. Det vigtigste er at du har et arbejde som du trives i, ikke at du er nød til at ændre din egen adfærd overfor din leder.

Udover ovenstående kan det også være en god ide at tale om hvordan man skaber den bedste arbejdsplads. Det er som regel et ønske man har til fælles med sin leder, og kan derfor være brobygger i forhold til en belastet relation. Tal om hvad der skal til for at I får mere arbejdsglæde og øget produktion. Tal om hvordan kommunikation og en øget forståelse for hinanden kan bidrage positivt til glæde for alle involverede. Og husk det er DIT eget valg om du vælger at forsøge at skabe tillid til din leder eller du vælger at forlade virksomheden.

 

John Grandt

 

“The great aim of education is not knowledge but action.”
—Herbert Spencer (1820–1903)

 

 

Related posts

Denne hjemmeside er Version 20.0

John Grandt

Slip din kreativitet løs med WordPress:

John Grandt

Google Analytics Now Illegal in Austria

John Grandt

Leave a Comment

BIKES.GRANDTS.COM